Baunevangen

Referater: Afdelingsbestyrelsen – tidligere år

Her på siden vil referater fra forrige års møder i Afdelingsbestyrelsen være tilgængelige.
Dokumenterne fra det aktuelle års møder bringes som nyhed på forsiden – efterhånden som de godkendes og bliver offentliggjort.

Afdelingsbestyrelsen holder møder med ca. en måneds mellemrum. Referater fra disse møder bliver godkendt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

TOP