Baunevangen

Småhusreglement

Bygningsreglement for småhuse er trods sit lidt ydmyge navn et digert værk, som fastsætter regler for opførelse af adskillige typer bygninger. Lige fra carporte til sommerhuse og enfamiliehuse til beboelse.

De afsnit af bygningsreglementet, der er relevant for os beboere i almennyttig boligbyggeri, er afsnit 12.1 og afsnit 12.2 om småbygninger på højst 10 m2 i tilknytning til enfamiliehuse.

Den første passus i bygningsreglementets afsnit 12.1 er, at ”Bestemmelserne i afsnit 12.2. gælder, hvis en lokalplan eller byplanvedtægt ikke fastsætter andre bestemmelser om det pågældende forhold”.
For Baunevangens område har kommunen dels vedtaget en lokalplan. Og eftersom lokalplanen kun er gældende i det omfang, den lokale Husorden ikke fastlægger yderligere bestemmelser (indenfor lokalplanens råderum) kan de anvisninger, som angives i bygningsreglementets afsnit om småbygninger, være temmelig udtyndet på grund af andre bestemmelser i hhv. lokalplan 120 og Baunevangens Husorden.
Læs derfor grundigt husordenens afsnit om udhuse, som beskriver lokale regler for opførelse, størrelse og placering af udhuse i Baunevangen.

Det anbefales, at alle planer om opførelse af udhus, drivhus, etc. drøftes med boligselskabets Driftschef.
Under alle omstændigheder skal opførelse af småhuse anmeldes og godkendes af boligselskabet.
Kontakt derfor Driftschefen og afstem ”byggeplanen” med de aktuelle regler inden det trælse papirarbejde og ansøgningsproceduren påbegyndes.

Link til Erhvervs og Byggestyrelsen: Bygningsreglement for småhuse.

Afsnit 12.1 og afsnit 12.2 omhandlende småbygninger på højst 10 m2 i tilknytning til enfamiliehuse - er relevant for os i Baunevangen.

TOP