Baunevangen - Vagtordning

Vagtordning

Udenfor ejendomskontorets officielle henvendelsestidspunkter, kan kontorets telefonsvarer kontaktes med akutte problemstillinger. Kontorets telefonsvarer bliver aflyttet dagen igennem og du vil blive kontaktet efterfølgende.

Vagtordning til akutte og alvorlige hændelser udenfor åbningstid

Skadeservicefirmaet Belfor håndter alle vagtudkald udenfor ejendomskontorets åbningstid.
Belfor vurderer hændelsen og tilkalder relevant håndværker.

Akutte hændelser er situationer, hvor man skal have skaden stoppet eller begrænset med det samme, således denne ikke udvikler sig urimeligt. Akutte hændelser kan også være situationer, hvor du som beboer vil opleve en urimelig eller unødig stor gene, hvis ikke den opstående situation eller skade umiddelbart stoppes eller afhjælpes.

OBS
*Vagtordningen må kun benyttes uden for normal arbejdstid og kun ved akutte og alvorlige skader, og hvis dette viser sig ikke at være tilfældet, vil den enkelte beboer blive opkrævet regningen på vagtudkaldet.

Akutte hændelser kan eksempelvis være:

  • Ingen vand i hele lejemålet
  • Hærværk og indbrud gennem terrassedøre, vinduer og døre til lejemålet
  • Ingen el i hele lejemålet
  • Ingen varme i hele lejligheden
  • Stoppet toilet
  • Større vandskade som følge af rørbrud eller skybrud
  • Svigt i el, vand og varme i beboerhus/lokale i forbindelse med arrangementer

Telefonnummer til Belfor

70 20 81 26

Ved større udfald/forstyrrelser på internetforbindelsen

internet-signaler:
Parknet support
tlf. 36 90 60 00

Ved større udfald/forstyrrelser på TV/radio

TV/radio signaler ved Parknet abonnement:
Parknet support
tlf. 36 90 60 00
TV/radio signaler ved Yousee abonnement:
Yousee
tlf. 70 70 40 40

TOP