Baunevangen - Vagtordning

Vagtordning

Udenfor ejendomskontorets officielle henvendelsestidspunkter, kan kontorets telefonsvarer kontaktes med akutte problemstillinger. Kontorets telefonsvarer bliver aflyttet dagen igennem og du vil blive kontaktet efterfølgende.

Vagtordningen uden for normal arbejdstid og kun ved akutte og alvorlige skader!

Du har mulighed for at tilkalde den håndværker, som du mener, kan hjælpe dig ved akutte og alvårlige skader.
De respektive firmaer, der er påført vagtlisten, har modtaget nogle retningslinier der beskriver, hvad de skal rykke ud på og hvad de bør afvise.

* Vagtordningen må kun benyttes uden for normal arbejdstid og kun ved akutte og alvorlige skader, og hvis dette viser sig ikke at være tilfældet, vil den enkelte beboer blive opkrævet regningen på vagtudkaldet.

Ved akutte og alvorlige fejl på vand/afløb/varme

Blikkenslager:
Allan Villadsen VVS
tlf. 36 49 21 22

Ved akutte og alvorlige fejl på el-installationer

Elektriker:
J.J. Elektric
tlf. 51 24 80 82

Ved akutte og alvorlige fejl på f.eks. låse/nøgler

Låsesmed:
Jahn Låse-service
tlf. 36 75 60 00

F.eks. afdækning af ødelagt rude

Glarmester:
Brøndbyernes Glarmester
tlf. 22 25 83 31

F.eks. afdækning i forbindelse med indbrud

Falck:
Falck´s redningskorps
tlf. 70 10 20 30

Ved større udfald/forstyrrelser på TV/radio

TV/radio-signaler:
Yousee
tlf. 70 70 40 40

Ved større udfald/forstyrrelser på internetforbindelsen

internet-signaler:
Parknet support
tlf. 36 90 60 00

TOP