Baunevangen - Driftspersonalet

Personalet

Baunevangen deler ejendomskontor og personale med Hvidovre Boligselskabs øvrige afdelinger.

Personalet

De ansatte på ejendomskontoret og i marken...
- mus på foto for at se medarbejderens primær arbejdsområde og opgaver!

Brian Ludvigsen

Driftsleder

Brian er ansvarlig for den daglige drift herunder, fraflytningssyn, indflytningssyn, forsikringssager, håndværkertilsyn, samt vedligeholdelse, renholdelse og rekvirering af håndværkere, i de 3 boligafdelinger.

Christina Hansen

Driftslederassistent

Christina Hansen er tiltrådt som driftslederassistent den 1. september 2017. Christina kommer fra en stilling som Serviceassistent i Holbæk Boligselskab. Driftsleder- assistenten er driftslederens stedfortræder og varetager derfor også opgaver if. med fraflytningssyn, indflytningssyn, forsikringssager, bogføring, rekvirering af håndværkere m.m.

Jan Christensen

Servicemedarbejder

Jan har arbejdet inden for boligsektoren de sidste mange år, og har været ansat her i Hvidovre Boligselskab siden 1999.
Jan er tilknyttet Hvidovreparken, Baunevangen samt Ældreboligerne, hvor han sørger for renholdelse, vedligeholdelse, glatførerbekæmpelse og beboerservice.

Jørgen Jørgensen

Servicemedarbejder

Jørgen startede i Hvidovre Boligselskab i maj 2015. Jørgen er tilknyttet Hvidovreparken, Baunevangen samt Ældreboigerne, hvor han sørger for renholdelse, vedligeholdelse, glatførerbekæmpelse og beboerservice.

Søren Jensen

Driftslederassistent

Søren er primært tilknyttet afdelingen på Skårupvej, hvor han sørger for renholdelse, vedligeholdelse, glatførerbekæmpelse, beboerservice mm., og er desuden deltid på ejendomskontoret.

KAB - lokal kundechef

KAB: Bygge- og Boligadministration, som er vores administrationsselskab, varetager en række administrative og praktiske opgaver for Baunevangen og de øvrige afdelinger i Hvidovre Boligselskab. Til dette formål er ansat:

Anders Brøgger

Lokal kundechef

Den lokale kundechef har det overordnede administrative og driftsmæssige ansvar for boligorganisationen, herunder det overordnede ansvar for samarbejdet mellem Hvidovre Boligselskab og KAB.
Den lokale kundechef sikrer de løbende driftsopgaver i tæt samarbejde med ejendomskontoret og skal kontaktes vedrørende ændringer, som ønskes foretaget i lejemålet. Brug kontaktformular på KAB-faneblad.

Mail: andbr@kab-bolig.dk

TOP