Baunevangen

Referater: Beboermøder og Boligselskab

Her på siden vil referater Boligforeningen og Boligselskab være tilgængelige.
Dokumenterne fra de aktuelle møder gøres tilgængelige – og bringes som nyhed på forsiden – efterhånden som de godkendes og bliver offentliggjort.

Baunevangens afdelingsmøder

Referater fra de årlige afdelingsmøder hvor afdelingsbestyrelsen vælges, lovforslag behandles, regnskab og budget godkendes.

I dette afsnit bringes referater fra ordinære budgetmøder samt eventuelle ekstraordinære afdelingsmøder. Endvidere gengives materiale vedrørende urafstemninger, som udspringer af møderne, men hvis resultater evt. ikke er indeholdt i mødereferatet.

Hvidovre Boligselskab

I Hvidovre Boligselskab mødes Organisationsbestyrelsen ca. 4 gange årligt.
Repræsentantskabet afholder et årligt møde.

Referater fra disse møder offentliggøres på din KAB webside "Mit KAB"

TOP