Baunevangen

Afdelingsbestyrelsen

151 boliger er grundfundamentet i boligafdelingen Baunevangen. 151 familier i disse boliger er drivkraften, som skal gøre dette boligområde er godt sted at bo.
Vi er sammen forpligtiget til, at varetage det ansvar, som det er at have bolig her og yde det fornødne hensyn til bygninger, boligområdet og naboer.
– det kaldes beboerdemokrati !

Beboerdemokratiet i Baunevangen

Et fornuftigt samarbejde mellem de 151 familier der, er Baunevangens beboere, er en forudsætning for, at vi kan få det hele til at fungere.
Der er beboernes ansvar, at de lovpligtige relationer til myndigheder og andre eksterne institutioner bliver varetaget, og dels er der vores økonomi (de 151 familiers husleje), som også skal forvaltes på lovlig vis.

På det årlige afdelingsmøde i marts måned vælger Baunevangens beboere en afdelingsbestyrelse til at repræsentere sig.

Det er bestyrelsen, der træffer de daglige beslutninger vedr. boligafdelingen.

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer og to suppleanter, som skal styrer afdelingens økonomi, vedligeholdelsesplaner og aktiviteter i tæt samarbejde med boligadministrationsselskabet KAB og driftsledelsen.

Afdelingsbestyrelsen varetager løbende bestyrelsesansvar i forhold til KAB og boligafdelingens drift.

Afdelingsbestyrelsen har pligt til at efterleve afdelingsmødets beslutninger og beslutninger truffet ved urafstemninger.

Kontakt din afdelingsbestyrelse

Ønsker du at komme i kontant med afdelingsbestyrelsen, skal dette ske ved at sende mail til afdelingsbestyrelsens adresse afdelingsbestyrelsen@baunevang.dk eller ved skrivelse lagt i Beboerhusets postkasse. Der må forventes en reaktionstid på max. 8 dage.

I ekstraordinære/akutte tilfælde kan bestyrelsesmedlemmerne kontaktes pr. telefon.

Mail til afdelingsbestyrelsen

E-mail: afdelingsbestyrelsen@baunevang.dk
OBS: Bestyrelsens mail-postkasse bliver ikke tømt og læst dagligt. Du må derfor påregne nogen ventetid, hvis din henvendelse kræver svar fra afdelingsbestyrelsen.

Beboere i afdelingsbestyrelsen

Kasserer: Henrik Svendsen (HS),
Præstemosen 79, Tlf.: 28 44 08 83

Medlem: Vagn Bille (VB),
Præstemosen 167, Tlf.: 40 95 50 51

Medlem: Eugen Sølberg (ES),
Præstemosen 157, Tlf.: 22 98 32 16

Medlem: Ann-Mari Lundbæk Lauritsen (AML),
Præstemosen 29, Tlf.: 24 24 35 25

Medlem: René Pedersen (RP),
Præstemosen 17, Tlf.: 53 63 80 04

Suppleant: Tine Sand Gybeck (TG),
Præstemosen 23, Tlf.: 22 58 13 64

Suppleant: Dan Andersson (DA),
Præstemosen 83, Tlf.: 60 61 66 40

Suppleant: Nikolaj Henrichsen (NH),
Præstemosen 51,  Tlf.: 31 18 42 68

Udvalg under bestyrelsen:

Formandsudvalg: Ann-Mari, Dan og Vagn, med Vagn som formand udadtil.

Økonomiudvalg: Henrik og Nikolaj.

Kloak, affald og ladestander udvalg: Tine, Vagn og René.

Byggeudvalg: René, Dan.

Det grønne udvalg: Tine, Henrik, Eugen, samt 3 beboervalgte, Marie-Louise, Pia, Belinda.

Parkering og trailer: Tine, Ann-Mari, Eugen og Nikolaj.

 

Det beboerdemokratiske arbejde

Blandt mange andre forhold er afdelingens beboerne forpligtiget til at planlægge bygningernes vedligehold og budgettet herfor 10 år frem i tiden, så vi fremadrettet har en både sund bebyggelse og holdbar økonomi.

Beboerne vælger afdelingsbestyrelsen, som sine repræsentanter til at administrere dette hverv, og betaler desuden via huslejen et boligadministrationsselskab-KAB til at håndtere de mange påkrævede og nødvendige praktiske opgaver: Udlejning af boligerne, huslejebetaling, indflytninger, energi, administration af boligområdet, drift af det lokale ejendomskontor mm.

Her kan du se en video, som beskriver beboerdemokratiets vilkår for dig, afdelingsbestyrelsen, boligselskabet samt KAB.

Video: Bedre boliger for alle

TOP