Baunevangen

Baunevangens historie

På denne side henvises til materiale, som beskriver oprindelsen og vigtige mærkedage i bebyggelsens udvikling. De fleste oplysninger er hentet i skriftlig materiale fra Hvidovre Boligselskab men enkelte indlæg er fra officielle dokumenter udgivet af Hvidovre kommune.

Baunevangen blev opført i perioden 1949-1950. Bebyggelsen blev opført som 151 rækkehuse med et bruttoetageareal på 91 m2 pr. hus og udlagt i 25 husblokke.
Til hvert hus er udlagt et haveareal på gennemsnitlig 100 m2. Alle øvrige ubebyggede arealer bortset fra vejarealer er udlagt som græsarealer eller lignende til fælles brug.
1944

Hvidovre Kommunes Boligselskab oprettes

Få indblik i baggrunden og processen ved boligselskabets stiftelse:

Hvidovre Kommunes Boligselskab oprettelse

Oprettelsen finder sted ifm. planlægning af bebyggelsen Hvidovreparken
- skifter senere navn til Hvidovre Boligselskab

1945

Arealet købes

Arealerne hvor Baunevangen skal bygges (73.546 m2) købes kort efter 2. verdenskrigs afslutning.
Købesum 121.611 Kr.

1949

Byggeriet opstartes

Læs Jørgen Andersens øjevidenberetning:

Baunevangen gennem 44 år

1950

Indvidelse

1. november 1950 står bebyggelsen klar
Byggeriet og husenes udformning er beskrevet i artiklen : Baunevangen

1960

Ny opvarmning

Varmekamin med koks fyring i opholdsstuen afløses af centralvarme - egen kedel med oliefyring i hver bolig.

1983

Nyt tag

Udskiftning af teglstenstag til cementtagsten.
Samtidig udskiftning af tagvinduer fra enkeltglas til termoruder.

1983

Fællesantenneanlæg

Opførelse af et fællesantenneanlæg

1985

Ny opvarmning

Oliefyring udskiftes med naturgas.
Opførelse af en naturgasfyret varmecentral med tilhørende skorsten i Baunevangen.

1985

Beboerhus bygges

Opførelse af kontorbygning med mødelokale og kontorfaciliteter til Ejendomsmester.

1998

Beboerhus udvides

Udvidelse af beboerhus (med 60 m2) så det rummer et større lokale til møder, fest, mm. Udlejes til private arrangementer.

2000

50 års Jubilæum

Den 1. november år 2000 afholder Baunevangen sit 50 års jubilæum.

2001

Lokalplan 120

Lokalplan 120 - er udarbejdet i forbindelse med opførsel af 16 nye ældreboliger i Baunevangen.

Lokalplanen fastlægger bl.a. bestemmelser for bevaring af bebyggelse og beplantning i Baunevangen, samt retningslinier for byggeriets fremtoning i materialevalg og udformning.
Lokalplan 120

2001

Hvidovre Kommuneatlas - Byer og bygninger 2000

l forbindelse med udarbejdelse af Hvidovre Kommuneatlas, Byer og bygninger 2000, blev der foretaget en registrering og vurdering af bygninger og bymiljøer i Hvidovre.

Rækkehusbebyggelsen i Baunevangen er vurderet til at besidder særlige arkitektoniske kvaliteter og er som helhed bevaringsværdigt.

Se mere nedenfor!

2004

Oprettelse af driftsfæleskab

Baunevangen indgår et driftssamarbejde - vedr. personale og udstyr - med de øvrige afdelinger i Hvidovre Boligselskab.

2005

Baunevangens ældreboliger etableres

2008

Bolignet etableres

Bolignet med IT, telefon og kabel-tv etableres. Fællesantenne nedlægges.

2009

Ny opvarmning

Baunevangen kobles på Hvidovre Fjernvarme.
Den lokale naturgasfyrede varmecentral nedlægges.

2011

Kvist og kældervinduer renoveres

Kvistvinduer udskiftes og der isoleres.
Kældervinduer mod gade udskiftes til termo.

2014

Affaldssystem 2014

Affaldshåndtering moderniseres.
Det nye affaldssystem i 2014, sikre at Hvidovre Boligselskab lever op til kommunens nuværende og kommende krav til affaldshåndtering.

Fremtid ?

Hvidovre Kommuneatlas - Byer og bygninger 2000

Hvis man vil forstå Baunevangens historie, må man også kende Hvidovre Kommunes historie.
l forbindelse med udarbejdelse af Hvidovre Kommuneatlas, Byer og bygninger 2000, blev der foretaget en registrering og vurdering af alle bygninger opført i og før 1940 samt udvalgte bygninger og bymiljøer opført efter 1940.

I Kommuneatlas, som blev offentliggjort i februar 2001, er Baunevangens rækkehusbebyggelse
som helhed registreret og vurderet som bevaringsværdig. Bebyggelsen er
vurderet til 4 på en karakterskala fra 1-9, hvor 1 er den højeste værdi
og 9 den laveste værdi. Baunevangen besidder særlige arkitektoniske
kvaliteter.

Men - gå selv på opdagelse i kommuneatlaset som indeholder mange interessante informationer om bygninger og kvarterer i Hvidovre kommune samt områdets historie.

Forside (1,8 MB)
Indholdsfortegnelse (0,5 MB)
Forord og indledning (0,8 MB)
Landskab og bebyggelse ( 0,5 MB)
Hovedtræk af Hvidovre Kommunes historie (3 MB)
Arkitektoniske kvaliteter i Hvidovre (9 MB) Præstemose kvarteret er beskrevet på side 21
Byggeskik i Hvidovre (1,5 MB) Det almennyttige boligbyggeri og Baunevangen er beskrevet på side 37
Bygningernes bevaringsværdier (13,5 MB) Hvidovre sogn (og Baunevangen) side 40-41
Bevaringsplanlægning ( 0,1 MB)
Litteraturliste (0,01 MB)

TOP