Baunevangen

KAB

KAB administrerer almene og kommunale boliger og leverer en række andre ydelser indenfor bl.a. energidrift og byggerådgivning. KAB er ejet af beboerne i ca. 60 boligorganisationer og -selskaber med tilsammen over 50.000 lejemål i hovedstadsregionen. Den øverste myndighed er et repræsentantskab, som vælger en bestyrelse for KAB.

Kontakt KABs afdelinger

KAB - Bygge- og Boligadministration, som er vores administrationsselskab, varetager en række administrative og praktiske opgaver for Hvidovre Boligselskab:

  • Baunevangen (151 boliger)
  • Baunevangens ældreboliger (16 boliger)
  • Hvidovreparken (221 boliger)
  • Skårupvej (72 boliger)
For beboere i Baunevangen gælder:

Lokal kundechef: Anders Brøgger, andbr@kab-bolig.dk
Den lokale kundechef har det overordnede administrative og driftsmæssige ansvar for boligorganisationen, herunder det overordnede ansvar for samarbejdet mellem Hvidovre Boligselskab og KAB.
Den lokale kundechef sikrer de løbende driftsopgaver i tæt samarbejde med ejendomskontoret og skal kontaktes vedrørende ændringer, som ønskes foretaget i lejemålet.
(Benyt kontaktformular her på siden)

Beboerservice: kab@kab-bolig.dk, Tlf.: 33 63 12 50
Kontaktes omkring husleje.

Udlejning: kab@kab-bolig.dk, Tlf.: 33 63 10 10
Kontaktes omkring opskrivning til anden bolig, carport eller garage, samt overblik over ventelister.

Energi: energi@kab-bolig.dk, Tlf.: 33 63 10 52
KAB energi kan kontaktes omkring problemstillinger med årlig energiafregning, samt ønsker om justering af acontobetalinger.

KAB Københavns Almennyttige Boligselskab
Webside: www.kab-bolig.dk for beboere
Selvbetjening: Mit KAB Log ind

Send besked til kundechefen

Vores Lokale kundechef Anders Brøgger skal bl.a. kontaktes omkring ændringer som ønskes foretaget i lejemålet.

 

  * skal udfyldes
Dit navn *
Din e-mail *
Din adresse *
Dit telefonnummer *
Emne
Din besked

Du kan vedhæfte dokument med relevant teknisk information hvis din henvendelse drejer til om ændringer i din bolig.

Vedhæft bilag
Kontrolspørgsmål*
(for at undgå mail-spam!)
 

 

Beboerdemokratiet

Beboerdemokrati er grundstenen i samarbejdet mellem Hvidovre Boligselskab og KAB.

KAB skal være en vigtig sparringspartner for beboerne og afdelingsbestyrelsen i planlægningen af afdelingens økonomi. Såvel også istandsættelser i boligerne og vedligehold af bygningerne i det lange perspektiv.

Her kan du se en video, som beskriver den vigtige proces med analyse og fremtidssikring af boligafdelingens behov...

Video: femtidssikring af boliger

KAB er på Facebook

På KABs Facebook kan man få et indtryk af - hvad der rør sig - i andre boligselskaber. Til inspiration !

Få også opdatering på hvad som foregår i det "boligpolitiske" forum.
TOP