Baunevangen

Referater

Her på siden vil referater fra forrige års møder i Afdelingsbestyrelsen, Boligforeningen og Boligselskab være tilgængelige.
Dokumenterne fra de aktuelle møder gøres tilgængelige – og bringes som nyhed på forsiden – efterhånden som de godkendes og bliver offentliggjort.

Baunevangens afdelingsbestyrelses møder

Her på siden vil referater fra forrige års møder i Afdelingsbestyrelsen være tilgængelige.
Dokumenterne fra det aktuelle års møder bringes som nyhed på forsiden – efterhånden som de godkendes og bliver offentliggjort.

Afdelingsbestyrelsen holder møder med ca. en måneds mellemrum. Referater fra disse møder bliver godkendt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Baunevangens afdelingsmøder

Referater fra de årlige afdelingsmøder hvor afdelingsbestyrelsen vælges, lovforslag behandles, regnskab og budget godkendes.

I dette afsnit bringes referater fra ordinære budgetmøder samt eventuelle ekstraordinære afdelingsmøder. Endvidere gengives materiale vedrørende urafstemninger, som udspringer af møderne, men hvis resultater evt. ikke er indeholdt i mødereferatet

TOP