Baunevangen

Affaldssystem: Affalds- og trailer-positioner 2021

Baunevangens affaldssystem, sikre at Hvidovre Boligselskabs driftssamarbejde lever op til kommunens nuværende og kommende krav til affaldshåndtering. Systemet skal endvidere sikre vore medarbejderes arbejdsmiljø og effektive tidsudnyttelse. Nu da alle de fysiske forhold er på plads, er det op til os, som beboere, at følge retningslinjerne for den fremtidige affaldshåndtering. Disse er beskrevet i folderen om affaldshåndtering.
Når vi alle følger retningslinjerne, vil det sikre en fornuftig økonomi og et godt miljø, til fælles glæde.

TOP