Baunevangen

Fremtidig kontakt til afdelingsbestyrelsen

Da afdelingsbestyrelsen har konstateret, at Baunevangens beboere meget sjældent anvender bestyrelsens månedlige kontortid, har bestyrelsen besluttet at nedlægge denne. Ønsker du fremadrettet, at komme i kontakt med afdelingsbestyrelsen, skal dette ske ved at sende mail til afdelingsbestyrelsens adresse afdelingsbestyrelsen@baunevang.dk eller ved skrivelse lagt i Beboerhusets postkasse. Der må forventes en reaktionstid på max. 8 dage.

I ekstraordinære/akutte tilfælde kan bestyrelsesmedlemmerne kontaktes pr. telefon.
Se fanebladet Afdelingsbestyrelsen her på hjemmesiden.

Hilsen og god sommer! Afdelingsbestyrelsen.

TOP